Franska Lektioner - Privatlektioner i franska

Franska Lektioner erbjuder privatlektioner och läxhjälp i franska språket för nybörjare till avancerad nivå, från sjätte klass, högstadiet, gymnasiet och upp till nybörjarnivå på universitetet, för dig och din familj eller som personalutbildning på ditt företag.

Personanpassade fransklektioner

Språklektionerna anpassas till din nivå, dina förutsättningar och ditt tempo, enligt dina önskemål. Vi kan även sätta ihop intensivkurser och temalektioner.

Vi övar bland annat uttal, läsning och konversation. Du lär dig grammatik, uppsatsskrivning, översättning, ordförråd och stavning. Diskussionsmaterial hämtas från dagstidningar, tv, radio och internet.

Nyinlärning, läxhjälp, provplugg, extralektioner och repetition

Vid våra utbildningstillfällen får du stöd med alla moment i fransk språkundervisning. Vi hjälper dig med läxor, uppsatser, fördjupning, förberedelse inför provbanksprovet och andra tester.

Du får stöd, repetition, bra förklaringar och hjälp att komma vidare eller repetera ett område du missat. Den riktade undervisningen möjliggör särskilt snabba framsteg och kan inledas vid valfri tidpunkt under året, exempelvis inför en terminsstart eller under ett lov.

Vi kan också väcka franskan till liv inför en utlandsresa, en anställning eller en arbetsintervju.

Flexibel undervisning - välj tid och plats

Privatlektionerna anpassas helt efter dina behov och de tider som passar dig bäst. Ett fåtal lektioner för att komma igång med studierna, studier inför ett prov eller ett speciellt tillfälle, eller mer regelbunden hjälp med läxor och konversationer.

Du har lärarens odelade uppmärksamhet och du följer din egen rytm. Du kan i lugn och ro ställa de frågor du vill.

Fransklektionerna och kurserna kan genomföras i hemmiljö, på ditt företag, eller i annan valfri och omväxlande studiemiljö, exempelvis på ett lugnt kafé eller ett inspirerande bibliotek. Vi kan även erbjuda distansundervisning online, via internet med webbkamera.

Kurser i franska med kunniga och engagerade lärare

Samtliga våra lärare är mycket engagerade, har universitetsutbildning och har bott i fransktalande länder vilket bidrar till hög kvalitet i undervisningen. De är ofta flerspråkiga vilket ger förståelse för svårigheterna med språkinlärning.

Kontakta gärna oss för bokning av ett möte eller ett lektionspass och för mer information.

Läs vidare:
  • Prislista och betalning
  • Bokning och beställning
  • Distanskurser online