Lektionsinnehåll

Studiematerial för franska privatlektioner

Materialet som används under de franska privatlektionerna anpassas till dina önskemål.

Vi kan utgå från vanligt förekommande läromedel, ta fram eget övningsmaterial eller använda sådant som du själv tycker är intressant. Om du redan deltar i annan undervisning, kan vi utgå från det material som redan används i klassen eller på din kurs.

Vanliga kursböcker i franska språket på gymnasienivå är exempelvis L'esprit, Génial, Escalade samt Un air de Paris.

Som diskussionsunderlag och inspiration vid textförfattande använder vi dagstidningar, webbplatser, tv, radio och filmer.

För att öka inslaget av muntlig och skriftlig kommunikation inom temaområden, arbetar vi gärna med med aktuellt material, inom ditt fokusområde eller som del av ett individuellt program.


Lektionsinnehåll

Vi övar bland annat grammatik, uttal, läsning, uppsatsskrivning, ordförråd, stavning och konversation.

Vi hjälper dig att hänga med i din vanliga undervisning, att göra grammatiken lite enklare, arbetar med att hålla isär verbböjningar, och övar upp flytet i tal och skrift.

Privatlektioner ger dig gott om egen tid att öva dig på att prata och träna på uttalet, i en miljö där du törs uttrycka dig och får uppmuntran, utan att andra lyssnar och kritiserar.


Läs vidare: