Redo inför vårens franska provbanksprov?

Är du osäker på hur du ska studera inför franska provbanksprovet? Vi kan hjälpa dig.


Vad går provet ut på?


Provet består av fyra olika delar som ska testa elevens läs- och hörförståelse, samt elevens förmåga att kommunicera både muntligen och skriftligt. I korthet ska provet ge läraren en allsidig bild av elevens förmåga att använda det franska språket. Ur ett bredare perspektiv syftar även provet till att bidra till "en likvärdig och rättvis betygssättning i landet" som helhet.


Hur hjälper vi dig?


Vi ser till att du får allsidig övning och utmanar dig själv. Våra övningar ställs upp utifrån dina behov, men med all sannolikhet blir det en blandning av:
1) läsning av texter som översätts och diskuteras.
2) övningar som syftar till att träna upp hörförståelsen.
3) samtal om alldagliga saker, återberättande och beskrivningar.
4) övning på att skriva kortare texter och finna sina egna fel.

Vi önskar alla franskaelever lycka till med vårens provbanksprov!


Till bokning och beställning


Tipsa en vän!


Skriv ut artikel